KURULLAR


TODCD
YÖNETİM KURULU

Taner Güneş
(Başkan)

Ata Can Atalar
(Eski Başkan)

Gazi Huri
(Başkan Yardımcısı)

Hüseyin Arel Gereli
(Genel Sekreter)

İlker Eren
(Sayman)

Ulunay Kanatlı
(Asil Üye)

Onur Başcı
(Asil Üye)

Mehmet Kerem Canbora
(Asil Üye)

Süleyman Semih Dedeoğlu
(Asil Üye)

Mehmet Fatih Güven
(Asil Üye)